1С: Предприятие 8. Лицензия на сервер (x32, прогр.)